Dags att söka ungdomsfonden Ht-09

 

 

 

 

Fondens ändamål är att stödja unga BRS-ryttare som vill tävla eller träna på hemmaplan eller vid andra till Svenska Ridsportförbundet anslutna klubbar. I första hand ska unga lovande ryttare stödjas oavsett om dom har egen häst eller ej. Fonden finansieras genom lektionsverksamhet på så sätt att 1 kr per lektionstillfälle tillfaller fonden.

 

Berättigade att söka bidrag ur fonden är medlemmar i BRS t.o.m. det år man fyller 21. Du kan söka ett enskilt stöd för träning och tävling på egen eller lånad häst. För att hämta ut bidraget behöver du visa upp kvitton från träning eller tävling. Du kan även använda bidraget som betalning för träning på BRS.

 

Ansökan sker skriftligt på särskild blankett som finns att hämta på kontoret. Blanketten skickas eller lämnas till kontoret. Fyll i blanketten noggrant, anmälan som inkommer för sent eller på ej avsedd blankett behandlas inte.

Beviljade bidrag anslås på anslagstavlan i stallet på Skrevsta.

 

Senaste ansökningsdatum för höstterminen är 17:e Oktober 2009.

 

Välkommen med din ansökan!