Gå till innehåll
Botkyrka Ridsällskap
Botkyrka Ridsällskap

Årsmöte 2018 (2017 års verksamhet)

På denna sida kommer alla handlingar inför årsmötet 2018 att finnas samlade. Samtliga dokument kommer att delas ut i tryckt form under mötet.

Rösträtt
Om du är ny medlem tänk på att att du måste betala medlemsavgiften för 2018 senast 17 januari för att ha rösträtt vid årsmötet. Alla som har löst medlemsskap för 2017 samt fyllt 15 år har rösträtt.

Motioner
För att motioner ska vara giltiga och kunna tas upp vid årsmötet måste de vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, dvs. 27 januari. De ska även vara i original och undertecknade samt vara försedda med namnförtydligande.

Inskannade motioner kan sändas per e-post till styrelse@brs.nu. Motioner kan även lämnas in på stallkontoret alternativt skickas per post till Botkyrka Ridsällskap, Skrävsta Gård, 147 43 Tumba.

Handlingar
Stadgarna hittar du under Föreningen > Policysamling.

- Inbjudan: Årsmötet kommer att hållas lördagen den 17 februari 2017 kl. 13.00 i Stora lektionssalen, Stora ridhuset på Skrevsta gård. Ärenden enligt stadgarna.

- Kallelse till och förslag till dagordning för årsmötet Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

- Verksamhetsplan 2017-2019 (återfinns under Föreningen > Vad strävar vi efter?)

- Verksamhetsberättelsen: Del 1 Pdf, 11.1 MB, öppnas i nytt fönster. (S. 1-30, BRS verksamhetsberättelse 2017, ca 11 Mb), Del 2 Pdf, 12.7 MB, öppnas i nytt fönster. (S. 31-41, BRUS verksamhetsberättelse 2017, ca 13 Mb), Del 3 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. (S. 42-44, Bidragsgivare och samarbetspartners samt omslagets sista sida, ca 3 Mb)

- Årsredovisning och revisionsberättelse Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. (ca 2,5 Mb)

- Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för 2018 Pdf, 78.9 kB, öppnas i nytt fönster.

- Motioner (inga inkomna)

- Styrelsens förslag till avsättning till Ungdomsfonden under 2019 - framgår av den föreslagna dagordningen

- Styrelsen förslag till uttag av medlemsavgifter för 2019 - framgår av den föreslagna dagordningen

- Årsmötesprotokoll Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-11-20

Senast uppdaterad: 2023-01-06

Författare: Ulf Gunninger

Sponsorer

Besöksadress/Postadress

Skräfsta Gård
147 43 Tumba

Kontakta oss

08-530 391 44
info@brs.nu