Gå till innehåll
Botkyrka Ridsällskap
Botkyrka Ridsällskap

Årsmöte 2019 (2018 års verksamhet)

På denna sida kommer alla handlingar inför årsmötet 2019 att finnas samlade. Dokument kommer att delas ut i tryckt form under mötet.

Rösträtt
Om du är ny medlem tänk på att att du måste betala medlemsavgiften för 2019 senast 23 januari för att ha rösträtt vid årsmötet. Alla som har löst medlemsskap för 2018 samt fyllt 15 år har rösträtt.

Motioner
För att motioner ska vara giltiga och kunna tas upp vid årsmötet måste de vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, dvs. 2 februari. De ska även vara i original och undertecknade samt vara försedda med namnförtydligande.

Inskannade motioner kan sändas per e-post till styrelse@brs.nu. Motioner kan även lämnas in på stallkontoret alternativt skickas per post till Botkyrka Ridsällskap, Skrävsta Gård, 147 43 Tumba.

Handlingar
Stadgarna hittar du under Föreningen > Policysamling.

- Inbjudan: Årsmötet kommer att hållas lördagen den 23 februari 2019 kl. 13.00 i Stora lektionssalen, Stora ridhuset på Skrävsta gård. Ärenden enligt stadgarna.

- Kallelse till och förslag till dagordning för årsmötet Pdf, 136 kB, öppnas i nytt fönster.

- Verksamhetsplan 2017-2019 (återfinns under Föreningen > Vad strävar vi efter?)

- Verksamhetsberättelse Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

- Årsredovisning och revisionsberättelse Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

- Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning för 2019 Pdf, 65.5 kB, öppnas i nytt fönster.

- Motioner (inga motioner har inkommit)

- Styrelsens förslag till avsättning till Ungdomsfonden under 2020 - framgår av den föreslagna dagordningen

- Styrelsen förslag till uttag av medlemsavgifter för 2020 - framgår av den föreslagna dagordningen

- Årsmötesprotokoll Pdf, 179.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-11-20

Senast uppdaterad: 2023-01-06

Författare: Ulf Gunninger

Sponsorer

Besöksadress/Postadress

Skräfsta Gård
147 43 Tumba

Kontakta oss

08-530 391 44
info@brs.nu