Gå till innehåll
Botkyrka Ridsällskap
Botkyrka Ridsällskap

Årsmöte 2020 (2019 års verksamhet)

På denna sida kommer alla handlingar inför årsmötet 2020 att finnas samlade. Dessa dokument kommer enbart distribueras på denna sidan, ej i tryckt form.

Rösträtt
Om du är ny medlem tänk på att att du måste betala medlemsavgiften för 2020 senast 15 januari för att ha rösträtt vid årsmötet. Alla som har löst medlemsskap för 2019 samt fyllt 15 år har rösträtt.

Motioner
För att motioner ska vara giltiga och kunna tas upp vid årsmötet måste de vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, dvs. 25 januari. De ska även vara i original och undertecknade samt vara försedda med namnförtydligande.

Inskannade motioner kan sändas per e-post till styrelse@brs.nu. Motioner kan även lämnas in på stallkontoret alternativt skickas per post till Botkyrka Ridsällskap, Skrävsta Gård, 147 43 Tumba.

Handlingar
Stadgarna hittar du under Föreningen > Policysamling.

- Inbjudan Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.: Årsmötet kommer att hållas lördagen den 15 februari 2020 kl. 13.00 i Stora lektionssalen, Stora ridhuset på Skrävsta gård. Ärenden enligt stadgarna.

- Kallelse till och förslag till dagordning för årsmötet Pdf, 131.1 kB, öppnas i nytt fönster.

- Verksamhetsplan 2020-2022 (återfinns under Föreningen > Vad strävar vi efter?)

- Verksamhetsberättelse Pdf, 501.8 kB, öppnas i nytt fönster. -Sida 6 i Verksamhetsberättelsen, Queen Charizma tillagd bland ponnyer Pdf, 50.2 kB, öppnas i nytt fönster. -BRUS Verksamhetsberättelse för 2019 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

- Årsredovisning och revisionsberättelse Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

- Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning för 2020 Pdf, 80.3 kB, öppnas i nytt fönster.

- Motion Pdf, 991.5 kB, öppnas i nytt fönster. - Styrelsens förslag till beslut framgår av den föreslagna dagordningen Pdf, 131.1 kB, öppnas i nytt fönster.

- Styrelsens proposition till antagande nya stadgar för föreningen Pdf, 169 kB, öppnas i nytt fönster.. Styrelsen föreslår antagande av nya stadgar i enlighet med Ridsportförbundets senaste antagna typstadgar. Justeringar av typstadgarna är markerade med gul överstrykning i länkat dokument.

- Styrelsens förslag till avsättning till Ungdomsfonden under 2021 - framgår av den föreslagna dagordningen Pdf, 131.1 kB, öppnas i nytt fönster.

- Styrelsen förslag till uttag av medlemsavgifter för 2021 - framgår av den föreslagna dagordningen Pdf, 131.1 kB, öppnas i nytt fönster.

- Årsmötesprotokoll Pdf, 146.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-11-20

Senast uppdaterad: 2023-01-06

Författare: Ulf Gunninger

Sponsorer

Besöksadress/Postadress

Skräfsta Gård
147 43 Tumba

Kontakta oss

08-530 391 44
info@brs.nu