Gå till innehåll
Botkyrka Ridsällskap
Botkyrka Ridsällskap

Årsmöte 2021 (2020 års verksamhet)

På denna sida kommer alla handlingar inför årsmötet 2021 att finnas samlade. Det kommer fyllas på med handlingar allteftersom.

Dessa dokument kommer enbart distribueras på denna sidan, ej i tryckt form.

Då årsmötet kommer hållas digitalt så vill vi att ni förhandsanmäler er till administrator@brs.nu

Vi vill att ni skriver anmälan BRS årsmöte i ämnesfältet samt ert namn, detta för att vi ska kunna stämma av mot röstlängden och det är viktigt att ert namn i anmälan stämmer överens med röstlängden, då ni annars ej blir röstberättigade.

Mötets "spelregler"
Vi kommer genomföra detta årsmöte med så kallad tyst acklamation (”omvänt” mot fysiskt årsmöte). Tystnad innebär alltså ett bifall till förslaget.

Yrkas avslag eller motförslag eller votering måste det sägas (begära ordet eller skriva i chatten).

Några praktiska saker i mötet att hålla koll på:

Kameran, ha den avstängd, mindre risk för att det ”laggar”. Du får gärna slå på kameran när du har ordet.

Mikrofonen ska vara AVSTÄNGD om du inte blivit tilldelad ordet för att inte mötet ska bli stört av ofrivilliga bakgrundsljud.

Möteschatten, här begär du ordet och ställer ordningsfrågor – mötesordförande fördelar sedan ordet.

Rösträtt
Om du är ny medlem tänk på att att du måste betala medlemsavgiften för 2021 senast 20 januari för att ha rösträtt vid årsmötet. Alla som har löst medlemsskap för 2020 eller 2021 samt fyllt 15 år har rösträtt.

Motioner
För att motioner ska vara giltiga och kunna tas upp vid årsmötet måste de vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, dvs. 30 januari. De ska även vara i original och undertecknade samt vara försedda med namnförtydligande.

Inskannade motioner kan sändas per e-post till styrelse@brs.nu. Motioner kan även lämnas in på stallkontoret alternativt skickas per post till Botkyrka Ridsällskap, Skrävsta Gård, 147 43 Tumba.

Handlingar
De befintliga stadgarna hittar du under Föreningen > Policysamling.

- Inbjudan Pdf, 112.3 kB, öppnas i nytt fönster.: Årsmötet kommer att hållas digitalt lördagen den 20 februari 2021 kl. 13.00

- Kallelse till och förslag till dagordning för årsmötet Pdf, 278.5 kB, öppnas i nytt fönster.

- Verksamhetsplan 2020-2022 (återfinns under Föreningen > Vad strävar vi efter?)

- Verksamhetsberättelse för 2020 Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

-BRUS Verksamhetsberättelse för 2020 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

- Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

- Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning för 2021 Pdf, 309.2 kB, öppnas i nytt fönster.

- Styrelsen förslag till uttag av medlemsavgifter för 2022 - framgår av den föreslagna dagordningen Pdf, 278.5 kB, öppnas i nytt fönster.

- Styrelsens förslag till avsättning till Ungdomsfonden under 2022 - framgår av den föreslagna dagordningen Pdf, 278.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Styrelsens proposition till antagande av nya stadgar för föreningen. Pdf, 453.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Styrelsen föreslår antagande av nya stadgar i enlighet med Ridsportförbundets senaste antagna typstadgar. Av BRS styrelse gjorda justeringar är gulmarkerade/gulöverstrukna i typstadgarna i ovan länkade dokument.

Ovanstående länkade dokument samt ett dokument med jämförande av gällande stadgar och föreslagna stadgarna i tabellform som finns här Pdf, 421.3 kB, öppnas i nytt fönster. är styrelsens förtydligande av propositionen.

Styrelsens förslag till beslut är att årsmötet antar de nya stadgarna enhälligt under årsmötet, då det finns uttalat från Svenska Ridsportförbundet att dessa nya stadgar skall vara de som gäller i samtliga till förbundet anslutna föreningar. De nya stadgarna är redan antagna Svenska Ridsportförbundets årsstämma, men behöver antas av respektive förening också.

- Årsmötesprotokoll Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-11-20

Senast uppdaterad: 2023-01-06

Författare: Ulf Gunninger

Sponsorer

Besöksadress/Postadress

Skräfsta Gård
147 43 Tumba

Kontakta oss

08-530 391 44
info@brs.nu