Gå till innehåll
Botkyrka Ridsällskap
Botkyrka Ridsällskap

Årsmöte 2022 (2021 års verksamhet)

På denna sida kommer alla handlingar inför årsmötet 2022 att finnas samlade. Det kommer fyllas på med handlingar allteftersom.

Dessa dokument kommer enbart distribueras på denna sidan, ej i tryckt form.

Blåfärgad text innebär att länkat dokument eller länkad sida finns.

Då årsmötet kommer hållas digitalt så vill vi att ni förhandsanmäler genom att registrera er på följande länk: Registrering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kommer ett registeringsmejl med länk till mötet. Kontrollera er skräppost om ni saknar detta mejl.

Tänk på att skriva korrekt namn vid anmälan, detta för att vi ska kunna stämma av mot röstlängden och det är viktigt att ert namn i anmälan stämmer överens med röstlängden, då ni annars ej blir röstberättigade.

Varje röstberättigad medlem måste anmäla sig själv och logga in på mötet. Om det kommer till omröstning så räknas endast den rösten som är inloggad på mötet.

Mötets "spelregler"
Vi kommer genomföra detta årsmöte med så kallad tyst acklamation (”omvänt” mot fysiskt årsmöte). Tystnad innebär alltså ett bifall till förslaget.

Yrkas avslag eller motförslag eller votering måste det sägas (begära ordet eller skriva i chatten).

Några praktiska saker i mötet att hålla koll på:

Kameran, ha den avstängd, mindre risk för att det ”laggar”. Du får gärna slå på kameran när du har ordet.

Mikrofonen ska vara AVSTÄNGD om du inte blivit tilldelad ordet för att inte mötet ska bli stört av ofrivilliga bakgrundsljud.

Möteschatten, här begär du ordet och ställer ordningsfrågor – mötesordförande fördelar sedan ordet.

Rösträtt
Om du är ny medlem tänk på att att du måste betala medlemsavgiften för 2022 senast 19 januari för att ha rösträtt vid årsmötet. Alla som har löst medlemsskap för 2021 eller 2022 samt fyllt 15 år har rösträtt.

Motioner
För att motioner ska vara giltiga och kunna tas upp vid årsmötet måste de vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, dvs. 29 januari. De ska även vara i original och undertecknade samt vara försedda med namnförtydligande.

Inskannade motioner kan sändas per e-post till styrelse@brs.nu. Motioner kan även lämnas in på stallkontoret alternativt skickas per post till Botkyrka Ridsällskap, Skrävsta Gård, 147 43 Tumba.

Handlingar
Stadgarna hittar du under Föreningen > Policysamling.

- Inbjudan: Pdf, 112.3 kB, öppnas i nytt fönster. Årsmötet kommer att hållas digitalt lördagen den 19 februari 2022 kl. 13.00

- Kallelse till och förslag till dagordning för årsmötet Pdf, 278.5 kB, öppnas i nytt fönster.

- Verksamhetsplan 2020-2022 Pdf, 169.2 kB, öppnas i nytt fönster. (återfinns under Föreningen > Vad strävar vi efter? Öppnas i nytt fönster.)

- Verksamhetsberättelse för 2021 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

- BRUS Verksamhetsberättelse för 2021 Pdf, 16.2 MB, öppnas i nytt fönster.

- Årsredovisning Pdf, 394.3 kB, öppnas i nytt fönster. och revisionsberättelse Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. för 2021

- Föreslagen budget för 2022 Pdf, 182.4 kB, öppnas i nytt fönster.

- Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning för 2022 Pdf, 313.8 kB, öppnas i nytt fönster.

- Styrelsen förslag till uttag av medlemsavgifter för 2023 - framgår av den föreslagna dagordningen Pdf, 281.4 kB, öppnas i nytt fönster.

- Styrelsens förslag till avsättning till Ungdomsfonden under 2023 - framgår av den föreslagna dagordningen Pdf, 281.4 kB, öppnas i nytt fönster.

- Årsmötesprotokoll Pdf, 343.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-11-20

Senast uppdaterad: 2023-01-06

Författare: Ulf Gunninger

Sponsorer

Besöksadress/Postadress

Skräfsta Gård
147 43 Tumba

Kontakta oss

08-530 391 44
info@brs.nu