Gå till innehåll
Botkyrka Ridsällskap
Botkyrka Ridsällskap

Årsmötet 2017 (2016 års verksamhet)

På denna sida finns alla handlingar inför årsmötet 2017 samlade. Samtliga dokument kommer att delas ut i tryckt form under mötet.

Rösträtt
Om du är ny medlem tänk på att att du måste betala medlemsavgiften för 2017 senast 18 januari för att ha rösträtt vid årsmötet. Alla som har löst medlemsskap för 2016 samt fyllt 15 år har rösträtt.

Motioner
För att motioner ska vara giltiga och kunna tas upp vid årsmötet måste de vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, dvs. 28 januari. De ska även vara i original och undertecknade samt vara försedda med namnförtydligande.

Handlingar
Stadgarna hittar du under Föreningen > Policysamling.

- Inbjudan: Årsmötet kommer att hållas lördagen den 18 februari 2017 kl. 14.00 i Stora lektionssalen, Stora ridhuset på Skrevsta gård. Ärenden enligt stadgarna.

- Kallelse till och förslag till dagordning för årsmötet Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

- Verksamhetsplan 2017-2019 (återfinns under Föreningen > Vad strävar vi efter?)

- Verksamhetsberättelsen Pdf, 8.2 MB, öppnas i nytt fönster. (8,2 Mb)

- Årsredovisning och revisionsberättelse Pdf, 536.8 kB, öppnas i nytt fönster.

- Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för 2017 Pdf, 27.1 kB, öppnas i nytt fönster.

- Motioner (inga inkomna)

- Styrelsens förslag till avsättning till Ungdomsfonden under 2018 - framgår av den föreslagna dagordningen

- Styrelsen förslag till uttag av medlemsavgifter för 2018 - framgår av den föreslagna dagordningen

- Årsmötesprotokoll Pdf, 948.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-11-20

Senast uppdaterad: 2023-01-06

Författare: Ulf Gunninger

Sponsorer

Besöksadress/Postadress

Skräfsta Gård
147 43 Tumba

Kontakta oss

08-530 391 44
info@brs.nu