Gå till innehåll
Botkyrka Ridsällskap
Botkyrka Ridsällskap

Café

Cafeterian VT 2024

Vi fortsätter att hålla cafeterian öppen på lördagar!

Vi påminner om att BRS drivs som en ideell förening och att deltagande i verksamheten innebär att bidra med ideella arbetsinsatser.
Som tidigare handlar det om att alla som utnyttjar ridskolan arbetar i cafeterian två timmar per termin och ridtillfälle.

Även i år har vi delat ut personliga arbetspasstider i cafeterian till alla som deltar i ridskolans gruppridning.

VIKTIGT!!! 👈
Det är jätteviktigt att den som fått en tid som inte passar ansvarar för att själv byta tid med någon / hitta en ersättare i den egna eller någon annan ridgrupp (t.ex. genom att sätta upp en lapp med önskemål om byte på anslagstavlan utanför stallkontoret eller via BRS ryttare/Gryningspatrullen som finns på Facebook).
Hittas ingen ersättare måste det meddelas till ridgruppen och till oss i cafeteriagruppen.
Observera att tiden är personlig och inte knuten till ridgruppen. Det innebär att även om du byter grupp under terminen så har du kvar din schemalagda tid i cafeterian.
Vi kommer även denna termin att ibland boka upp halva grupper. På det sättet kan vi få tillgång till fler grupper som kan hjälpa till under tävlingsdagar då vi behöver extra förstärkning.
För den som är under 16 år måste en förälder ta ansvar för arbetet i cafeterian, (vilket innebär vara närvarande i cafeterian).

Öppettider
lördagar: 10.00- 13.30 (9.30 börjar ridgruppen)
söndagar: öppet endast tävlingsdagar

Tävlingsdagar
På tävlingsdagar gäller andra tider än vanligt. Kolla därför era tider i Caféschemat noga.
Under tävlingsdagar är det viktigt att det är enbart vuxna (16 år och äldre) som bemannar cafeterian. Då finns det inte utrymme för yngre barn.
.

Sjukdom
Om du är sjuk, gäller framför allt magsjuk, måste du ha varit symptomfri i 48 timmar för att kunna arbeta i cafeterian.

Cafégruppen ansvarar för alla inköp till cafeterian.

Vi hoppas att ni kan se det positiva i att vara med och driva cafeterian. Den skapar tillfällen till fin samvaro för BRS:are i alla åldrar.

Vänliga hälsningar
Cafeteriagruppen
cafe@brs.nu

Gunilla Enänger 070 579 76 81
Kerstin Ångman 076 039 97 33
Tine Blomberg 070 589 19 95
Eva Askerén
Teresia Österberg
Ida Hällbom


Publicerad: 2022-11-13

Senast uppdaterad: 2024-01-10

Författare: Ulf Gunninger

Sponsorer

Besöksadress/Postadress

Skräfsta Gård
147 43 Tumba

Kontakta oss

08-530 391 44
info@brs.nu