Gå till innehåll
Botkyrka Ridsällskap
Botkyrka Ridsällskap

Policysamling

Policyerna fyller flera funktioner. De ska bl.a. underlätta oss alla att följa fattade beslut och de ger kommande styrelsemedlemmar, medlemmar och andra intressenter en bakgrund till nuet, något som är mycket viktigt för en organisation. Mer om våra policydokument kan du läsa om i P101 Policies inom BRS (se länk nedan).

Texterna tillhör (med undantag av Svenska Ridsportförbundets policies) Botkyrka Ridsällskap och är upphovsrättsskyddade. Du får gärna citera delar ur dem om du anger källan. Kontakta styrelse@brs.nu om du har funderingar omkring upphovsrätten!

Allmänna ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter för BRS Pdf, 141.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Organisation, stadgar

Stadgar för Botkyrka Ridsällskap fastställda vid årsmöte 2021 Pdf, 452.5 kB, öppnas i nytt fönster.

P001 Tillstånd för verksamhet med hästar Pdf, 28.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2019-11)

P002 Tävlingskommitté (TK) Pdf, 21.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2024-05)

Ekonomi, inköp, administration

P101 Policyer inom BRS Pdf, 69.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2020-11)

P103 Budget och budgetuppföljning Pdf, 168.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Skapad 2007-05)

P105 Bidrag och stöd Pdf, 520.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2015-12)

P106 Protokollförda möten Pdf, 30.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2020-02)

P107 Attesträtt Pdf, 30.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Skapad 2011-09)

P108 Användande av internet och e-post inom BRS Pdf, 26.1 kB, öppnas i nytt fönster. (IT-policy, Skapad 2012-01)

P109 Registrering av personuppgifter i medlems- och ridskoleregistret Xenophon Pdf, 75.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2019-03)

P112 Informationshantering inom BRS Pdf, 95.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2019-04)

Personal och styrelsen

P202 Verkställande utskott (VU) i BRS styrelse Pdf, 22.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2019-04)

P203 Personalutskott (PU) i BRS styrelse Pdf, 68.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2019-04)

P204 Kostnadsersättningar i BRS styrelse Pdf, 14.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2015-02), Bilaga till P204 Reseräkning Pdf, 84.7 kB, öppnas i nytt fönster.

P207 Utbildning BRS personal Pdf, 15.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Skapad 2010-03)

P208 Boxförmån för anställda Pdf, 68.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Redigerad 2018-11)

PR, marknadsföring

P301 Sponsring inom BRS Pdf, 20.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Skapad 2006-09)

P302 Rapportering till Botkyrka kommuns evenemangsdatabas Pdf, 66.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2019-04)

P303 BRS Logotyp Pdf, 114.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2019-12)

Hästhållning, ridning

Plan för åtgärder vid elavbrott: Se P508 Pdf, 69.2 kB, öppnas i nytt fönster.

P401 Inackordering Pdf, 79.2 kB, öppnas i nytt fönster.(Reviderad 2020-10), Bilaga till P401 Gällande avtal för inackordering (Reviderat 2019-04)

P402 Abonnemang för gruppridning (Reviderad 2020-10) Pdf, 121.1 kB, öppnas i nytt fönster.

P403 Privat träningsverksamhet inom BRS Pdf, 419.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2024-01)

P404 Olyckor och tillbud vid BRS Pdf, 68 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2019-04), Bilaga till P404 Om olyckan är framme Pdf, 102.4 kB, öppnas i nytt fönster.

P405 Vett och etikett vid ridning i ridhus Pdf, 84.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2020-10)

P406 Kollektiva arbetsinsatser för medlemsuppstallade Pdf, 21.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2020-02)

P407 Urvalskriterier för inackorderingsgäster Pdf, 28.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Redigerad 2014-05)

P408 Hästpass Pdf, 14.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Skapad 2013-05)

Anläggning, inventarier

P501 Brandskydd Pdf, 141 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2020-10)

P502 Användande av BRS hästtransport Pdf, 32.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2014-05)

P503 Vägen genom ridanläggningen Pdf, 66.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2019-04)

P505 Nyttjande av BRS motordrivna fordon Pdf, 33.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2019-02)

P506 Nyttjande av BRS utomhusanläggning Pdf, 15.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2014-10)

P508 Plan för åtgärder vid elavbrott Pdf, 69.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2019-04)

P509 Miljöpolicy Pdf, 29.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Skapad 2019-12)

P510 Anläggningens öppettider Pdf, 77.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Skapad 2019-12)

Tävling, evenemang

P601 Evenemangsrapport Pdf, 55.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Skapad 2009-04) Bilaga till P601 Pdf, 59.3 kB, öppnas i nytt fönster., Evenemangsrapport i Excelformat Excel, 14.5 kB, öppnas i nytt fönster. (För att ladda hem filen högerklicka på länken och välj "Spara mål som..." eller motsvarande. Döp gärna filen med evenemangets benämning och datum. Eventuella bilagor kan t.ex. läggas in som nya flikar i Excelarket.)

P602 Tävlingslicens Pdf, 90.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2024-04)

P603 Tävlingsstöd/träningsbidrag Pdf, 87.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2024-04)

P605 Tävling på ridskolans hästar Pdf, 86.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2024-04)

P606 Championatstecken Pdf, 83.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2024-04)

BRS medlemmar

P701 Utbildning hos BRS Pdf, 15.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2015-01)

P702 BRS Ungdomsfond Pdf, 70.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2018-10)

P704 First Class Member (FCM) Pdf, 15.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Skapad 2010-02)

P705 Ideellt och frivilligt arbete Pdf, 15.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Skapad 2010-04)

P706 Arbete för minderåriga Pdf, 18.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Skapad 2010-04)

P707 Elevutbildningsplan Pdf, 99.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2019-12)

P708 Jämställdhet och mångfald Pdf, 33.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2020-10)

P709 Rökning, alkohol och droger Pdf, 15.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Skapad 2010-06)

P710 Mobbing Pdf, 31.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Reviderad 2020-04)

P711 BRS Profilkläder Pdf, 22.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Skapad 2016-08)

Svenska Ridsportförbundet

P801 Svenska Ridsportförbundets Ridskolepolicy Pdf, 22.3 kB, öppnas i nytt fönster.

P802 Svenska Ridsportförbundets Hästhållningspolicy Pdf, 14.6 kB, öppnas i nytt fönster.

P803 Utbildningsgång för unghästar, lektionshästar samt ridlägerhästar Pdf, 21.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-11-13

Senast uppdaterad: 2024-05-14

Författare: Ulf Gunninger

Sponsorer

Besöksadress/Postadress

Skräfsta Gård
147 43 Tumba

Kontakta oss

08-530 391 44
info@brs.nu