Gå till innehåll
Botkyrka Ridsällskap
Botkyrka Ridsällskap

Funktionärsuppdrag extern hopptävling

Vad gör jag som funktionär under en hopptävling?

Parkeringen

En mycket viktig funktion då du bland annat är tävlingsryttarnas första kontakt med oss tävlingsarrangörer. Du hälsar dem välkommen och anvisar parkeringsplats för ekipaget. Det är en mycket viktig detalj, inte minst med tanke på säkerheten! Vidare informerar Du om var sekretariatet finns och hur man kommer till tävlingsbanan och var de får vatten till hästarna. Du skall även dela ut lappar som ryttaren skall skriva upp sitt telefonnummer på så att vi kan nå dem om något inträffar i släpet. Oftast har Du även nöjet att ge en uppskattad kaffebiljett till den glade chauffören!

Sekretariatet

Sekretariatet är en viktig servicefunktion för våra ”kunder” ryttarna! Här skall de visa upp bl.a. vaccinationsintyg. De skall få information i form av startlistor och hästförteckningar.

I sekretariatet kollar man betalningar, gör eventuella strykningar, hästbyte och ryttarbyte i startlistorna. Man rapporterar in resultat i databaser och ser till att allt är i sin ordning inför prisutdelningen.

Domartornet

I domartornet sitter som namnet anger hoppdomaren som dömer tävlingen och tillika är speaker. Till sin hjälp har hon eller han flera personer som ser till att allt fungerar:

En person som sköter startkorten, (kallas Kort).

En som sköter datorn och rapporterar in eventuella fel och tider. (Dator)

En tidtagare som sköter den automatiska tidtagningen på banan (Tid)

En person som sköter manuell tidtagning i reserv om något skulle fela. (Reservklocka)

Tävlingsbanan

Hoppbanan är självklart händelsernas centrum för ryttaren och hästen. Här skall de prestera max för att uppnå ett så bra resultat de bara kan! Allt skall fungera och säkerheten skall ur vår synvinkel alltid komma i första hand! Som banpersonal är det bra om Du har hoppat och kanske tävlat själv, då vet du hur hoppryttaren tänker! Som banpersonal hjälps man åt att se till att alla hinder är som banbyggaren har byggt dem, plockar upp nedfallna bommar och ser till att marken runt hindret är bra. Inför nästa klass hjälps man åt att bygga om banan utifrån banbyggarens direktiv. Det är viktigt att all banpersonal kan banan och att man går banan så att man ser hur hästarna kommer att förflytta sig mellan hindren. Detta gör man tillsammans med banchefen inför varje ny klass. Beroende på vilken typ av bedömning (tävlingsform) det är varierar behovet av antal personer på banan. De olika funktionerna är:

Banchef är den person som har ansvaret för att banan är i sin ordning, alla hinder är som de skall vara. Hon/han ger klartecken till domaren när allt är ok! Banchefen placerar ut banpersonalen vid olika hinder och tilldelar dem ansvarsområden. Det är alltid bra om Du som banpersonal kollar med banchefen om Du känner dig osäker på hur tex hästarna kan komma vid en eventuell omhoppning. Då gäller det ju att vinna eller försvinna för ryttaren och då skall man inte vara i vägen!

Flaggare har som namnet antyder uppgiften att flagga hästen när den passerar start och mållinje. Har man automatisk tidtagning är detta bara en extra säkerhet för att hjälpa reservtidtagaren att se när han/hon skall starta klockan. Det är viktigt att man som flaggare alltid flaggar alla hästar lika. Som flaggare står du alltid en hel klass, man byter aldrig flagg under pågående klass.

Banpersonal har som tidigare beskrivits ansvar för vissa hinder under pågående klass genom att se till att plocka upp nedfallet hindermaterial och att kratta runt hindret. Läs mer under Banchef

In-/utsläpp. Under hopptävlingarna försöker vi hålla ett högt tempo. Det skall alltid stå en häst redo att gå in på banan när föregående ryttare är klar. Och minst en häst skall finnas i collecting ring utanför ridhuset. (Collecting ring är ett avspärrat område utanför hoppbanan där enbart hästar som skall in på banan får befinna sig). Det är du som öppnar och stänger dörren/avspärrningen in till banan mellan ryttarna. Du har kontakt med framhoppningen så att Ni hjälps åt med att informera om vilken ryttare som skall in på banan nästa gång.

Framhoppning

På framhoppningen skall ryttaren ges möjlighet att värma upp genom att hoppa sin häst. Det finns tre hinder att hoppa över, ett litet kryss, ett räcke och en oxer. På banan får enbart finnas ett maximerat antal ryttare, t.ex. fem stycken. Detta kan dock variera mellan tävlingarna och var framhoppningen är. Överdomaren eller tävlingsledaren ger dig information om vad som gäller för dagen. Det finns också att läsa i ryttarmeddelandet för den här tävlingen.

Ryttaren har rätt att sänka hindret och höja hindret, vilket Du hjälper till med. Dock finns en maxhöjd som inte får överskridas, vilket du hjälper till att övervaka. Hur högt hindret får höjas och längas får du veta av överdomaren, banbyggaren eller tävlingsledaren.

På vissa av våra tävlingar får ryttaren ha med en medhjälpare på banan, då kan han/hon hjälpa till med att höja och sänka. Då gäller det för Dig att ha koll på höjden. På andra tävlingar har vi av säkerhetsskäl bestämt att inga medhjälpare får stå på banan, denna information skall du också få innan tävlingen börjar.

Ryttare får inte klä av eller på hästen inne på framhoppningsbanan, det skall finnas möjlighet att hänga av täcken utanför banan.

Du hjälper ryttarna med att se till att de kommer till start i tid genom att ha koll på hur tävlingen fortlöper. Du använder kommunikationsradio och lyssnar på speakern i högtalarna. När Du skickar iväg en häst får du ta in ett nytt ekipage på framhoppningen.

Funkismat

Är man mätt i magen är man glad! Det är viktigt att alla vi som jobba en hel dag med tävlingen får näring så att vi klarar av att vara glada och trevliga! Då går även arbetet mycket lättare. Som FUNKISMAT lagar Du mat till hela gänget, ser till att maten kommer på rätt tid och finns i tillräcklig mängd. Kolla med tävlingsledningen vilken tid som gäller eftersom det oftast är tidigare än vanlig lunchtid. Det skall vara varm mat med sallad och bröd. Du fixar fikabröd till för och eftermiddagsfikat. Kolla alltid med cafeteriagruppen vilka basvaror så som pasta, ris och dylikt som finns att tillgå innan du köper själv. Kvittot på inköpta varor lämnar du på ett fastsatt papper med kontonummer etc., så att du får pengar tillbaka.

Funkisvärd

Du ser till att det hela tiden finns varmt kaffe och dryck tillgängligt, att vårt funkisbord ser trevligt ut och håller koll på om de som inte kan komma till fikat får fika. T.ex. de som står på parkeringen, veterinär, domartorn och eventuellt sekretariatspersonalen. Tillsammans med Funkismat ser du till att lunchen är färdig i tid. Kolla med tävlingsledningen vilken tid som gäller. (Funkisvärd & Funkismat kan vara samma person.) Du hjälper cafeteria personalen att hålla snyggt och ordning i cafeterian. Glöm inte hålla ett öga på våra toaletter.

Funktionärsansvarig

Du hjälper tävlingsledningen med att ”ragga” funktionärer till tävlingen. Under tävlingen ansvarar du tillsammans med tävlingsledaren för att stötta och pyssla om funkisarna. Att det finns folk på alla ”stationer” på rätt tid.

Övriga funktioner

Teknikansvarig

Du ansvarar för alla tekniska funktioner så som datorer, tidtagning, kommunikationsradio, och högtalarsystem. Ett jobb som kräver lite tekniskt kunnande och som man måste ”praktisera” på tillsammans med någon av våra vana teknikansvariga. Men Du är hjärtligt välkommen att ”hänga på”! Vi behöver vara fler som kan denna viktiga funktion.

Säkerhetsansvarig

Personen ansvarar för att alla säkerhetsaspekter följs under tävlingen. Att t.ex. avspärrningar finns så att publik och hästar är åtskilda. Att vi lever upp till de säkerhetskrav som ställs i TR (tävlingsreglementet) och andra anvisningar. Du skall tillsammans med Överdomaren före tävlingen gå igenom en särskild lapp, där man kryssar i vad som är gjort.

Sladdare

Du sköter sladdningen av banorna före och under tävlingen. Krav är att du har körkort och uppfylla övriga krav i BRS policy för att köra fyrhjuling. Du ska ha genomgått säkerhetsrutiner med ansvarig.

Sjukvårdare

Som sjukvårdare skall du finnas tillhand om någon olycka skulle inträffa med ryttare, funktionärer eller publik. Du bör ha en sjukvårdsutbildning och erfarenhet av akutsjukvård. Kravet är att du skall ha genomgått HLR utbildning och ha giltigt intyg på det.

Veterinär

På vissa tävlingar krävs det att alla hästar skall besiktigas så att de är friska innan de får starta. Veterinären skall då finnas på plats under hela tävlingen.

Veterinären hyrs in för den aktuella tävlingen.

Ibland skickas det ut dopingprover som också ska tas på några hästar som veterinären bestämmer, stickprov.

Domare

Domaren har genomgått utbildning för aktuell tävlingsnivå och dömer själva hoppmomentet. Hon/han ser till att ekipaget är rätt utrustade i enlighet med TR. Under hopptävlingen fungerar även domaren som speaker.

Överdomare

Överdomaren har också genomgått adekvat utbildning och är den som har högsta beslutsrätt på plats. Skulle något var fel enligt en ryttare kan denna klaga hos överdomaren. Överdomaren övervakar hela tävlingen och skall röra sig runt på hela tävlingsområdet för att var tillhands och ge information och eventuellt påpeka fel och brister hos ryttare eller arrangören. Överdomaren finns till stöd för arrangören.

Banbyggare

Banbyggaren bygger som namnet anger själva hoppbanan, och han/hon har också genomgått utbildning för den aktuella tävlingen.

Tävlingsledare

Är den som tar på sig ansvaret för att planera, genomföra och se till att alla pusselbitar faller på plats och att allt fungerar under tävlingsdagen, och efterarbetet ej att förglömma. Självfallet har tävlingsledaren en ”stab” av funktionärer som gör allt förarbete med administrativa uppgifter till sin hjälp, annars skulle det inte funka!

Men vad vore livet utan hästar!

Har du frågor maila till tavling@brs.nu

Publicerad: 2022-11-21

Senast uppdaterad: 2022-11-21

Författare: Ulf Gunninger

Sponsorer

Besöksadress/Postadress

Skräfsta Gård
147 43 Tumba

Kontakta oss

08-530 391 44
info@brs.nu