Gå till innehåll
Botkyrka Ridsällskap
Botkyrka Ridsällskap

Årsmöte 2023 (2022 års verksamhet)

På denna sida kommer alla handlingar inför årsmötet 2023 att finnas samlade. Det kommer fyllas på med handlingar allteftersom.

Dessa dokument kommer enbart distribueras på denna sidan, ej i tryckt form.

Rösträtt
Om du är ny medlem tänk på att att du måste betala medlemsavgiften för 2023 senast 19 januari för att ha rösträtt vid årsmötet. Alla som har löst medlemsskap för 2022 eller 2023 samt fyllt 15 år har rösträtt.

Motioner
För att motioner ska vara giltiga och kunna tas upp vid årsmötet måste de vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, dvs. 29 januari. De ska även vara i original och undertecknade samt vara försedda med namnförtydligande.

Inskannade motioner kan sändas per e-post till styrelse@brs.nu. Motioner kan även lämnas in på stallkontoret alternativt skickas per post till Botkyrka Ridsällskap, Skrävsta Gård, 147 43 Tumba.

Handlingar
Stadgarna hittar du under Föreningen > Policysamling.

- Inbjudan Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster.: Årsmötet kommer att hållas lördagen den 18 februari 2023 kl. 13.00 i stora lektionssalen i stora ridhuset

- Kallelse till och förslag till dagordning för årsmötet Pdf, 428.2 kB, öppnas i nytt fönster.

- Verksamhetsplan 2023-2025 Pdf, 269.7 kB, öppnas i nytt fönster. (återfinns under Föreningen > Vad strävar vi efter? Öppnas i nytt fönster.)

- Verksamhetsberättelse för 2022 Pdf, 403.2 kB, öppnas i nytt fönster.

- BRUS Verksamhetsberättelse för 2022

- Årsredovisning Pdf, 464.9 kB. och revisionsberättelse för 2022 Pdf, 276.7 kB.

- Föreslagen budget för 2023 Pdf, 182.9 kB.

- Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning för 2023 Pdf, 628.7 kB, öppnas i nytt fönster.

- Styrelsen förslag till uttag av medlemsavgifter för 2024 - framgår av den föreslagna dagordningen Pdf, 428.2 kB.

- Styrelsens förslag till avsättning till Ungdomsfonden under 2024 - framgår av den föreslagna dagordningen Pdf, 428.2 kB.

- Årsmötesprotokoll Pdf, 208.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2023-01-08

Senast uppdaterad: 2023-03-07

Författare: Christer Silver Holmberg

Sponsorer

Besöksadress/Postadress

Skräfsta Gård
147 43 Tumba

Kontakta oss

08-530 391 44
info@brs.nu