Gå till innehåll
Botkyrka Ridsällskap
Botkyrka Ridsällskap

Årsmöte 2024 (2023 års verksamhet)

På denna sida kommer alla handlingar inför årsmötet 2024 att finnas samlade. Det kommer fyllas på med handlingar allteftersom.

Dessa dokument kommer enbart distribueras på denna sidan, ej i tryckt form.

Rösträtt
Om du är ny medlem tänk på att att du måste betala medlemsavgiften för 2024 senast 17 januari för att ha rösträtt vid årsmötet. Alla som har löst medlemsskap för 2023 eller 2024 samt fyllt 15 år har rösträtt.

Motioner
För att motioner ska vara giltiga och kunna tas upp vid årsmötet måste de vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, dvs. 27 januari. De ska även vara i original och undertecknade samt vara försedda med namnförtydligande.

Inskannade motioner kan sändas per e-post till styrelse@brs.nu. Motioner kan även lämnas in på stallkontoret alternativt skickas per post till Botkyrka Ridsällskap, Skrävsta Gård, 147 43 Tumba.

Handlingar
Stadgarna hittar du under Föreningen > Policysamling.

- Inbjudan: Pdf, 101.8 kB. Årsmötet kommer att hållas lördagen den 17 februari 2024 kl. 13.00 i stora lektionssalen i stora ridhuset

- Kallelse till och förslag till dagordning för årsmötet Pdf, 136.9 kB.

- Verksamhetsplan 2023-2025 Pdf, 269.7 kB, öppnas i nytt fönster. (återfinns under Föreningen > Vad strävar vi efter? Öppnas i nytt fönster.)

- Verksamhetsberättelse för 2023 Pdf, 481.1 kB.

- BRUS Verksamhetsberättelse för 2023 Pdf, 1.2 MB.

- Årsredovisning Pdf, 478.6 kB, öppnas i nytt fönster. och revisionsberättelse Pdf, 302.2 kB, öppnas i nytt fönster. för 2023

- Föreslagen budget för 2024 Pdf, 12.4 kB, öppnas i nytt fönster.

- Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning för 2024 Pdf, 101.6 kB, öppnas i nytt fönster.

- Styrelsens förslag till uttag av medlemsavgifter för 2025 - framgår av den föreslagna dagordningen Pdf, 136.9 kB.

- Styrelsens förslag till avsättning till Ungdomsfonden under 2025 - framgår av den föreslagna dagordningen Pdf, 136.9 kB.

- Årsmötesprotokoll Pdf, 324.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2023-12-30

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Författare: Christer Silver Holmberg

Sponsorer

Besöksadress/Postadress

Skräfsta Gård
147 43 Tumba

Kontakta oss

08-530 391 44
info@brs.nu