Gå till innehåll
Botkyrka Ridsällskap
Botkyrka Ridsällskap

Årsmötet 2015 (2014 års verksamhet)

På denna sida samlar vi alla handlingar inför årsmötet 2015 som bl.a. ska behandla verksamhetsåret 2014. Samtliga dokument kommer att delas ut i tryckt form under mötet.

Rösträtt
Om du är ny medlem tänk på att att du måste betala medlemsavgiften för 2015 senast 14 januari för att ha rösträtt vid årsmötet. Alla som har löst medlemsskap för 2014 samt fyllt 15 år har rösträtt.

Motioner
För att motioner ska vara giltiga och kunna tas upp vid årsmötet måste de vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, dvs. 24 januari. De ska även vara i original och undertecknade samt vara försedda med namnförtydligande.

Handlingar
Stadgarna hittar du under Föreningen > Policysamling.

- Inbjudan: Årsmötet kommer att hållas lördagen den 14 februari 2015 kl. 13.00 (observera tiden!) i Stora lektionssalen, Stora ridhuset på Skrevsta gård. Ärenden enligt stadgarna.

- Kallelse och dagordning Pdf, 141.3 kB, öppnas i nytt fönster.

- Verksamhetsplan 2014-2016 (återfinns under Föreningen > Vad strävar vi efter?)

- Verksamhetsberättelse 2014 Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

- Årsredovisning 2014 Pdf, 187.4 kB, öppnas i nytt fönster.

- Revisionsberättelse 2014 Pdf, 50.1 kB, öppnas i nytt fönster.

- Motioner (inga inkomna)

- Valberedningens förslag till styrelse respektive revisorer för 2015 Pdf, 7.7 kB, öppnas i nytt fönster.

- Styrelsens förslag till uttag till Ungdomsfonden (framgår av den föreslagna dagordningen)

- Styrelsen förslag till uttag av medlemsavgifter för 2016 (framgår av den föreslagna dagordningen)

- Årsmötesprotokoll Pdf, 708 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-11-20

Senast uppdaterad: 2023-01-06

Författare: Ulf Gunninger

Sponsorer

Besöksadress/Postadress

Skräfsta Gård
147 43 Tumba

Kontakta oss

08-530 391 44
info@brs.nu